SOALAN LATIHAN

1.  Haiwan yang makan daging sahaja dikenali sebagai 
     ________________ .

     A.  herbivor
     B.  karnivor
     C.  omnivor


2.  Haiwan yang makan tumbuha sahaja dikenali sebagai 
     ________________ .

     A.  herbivor
     B.  karnivor
     C.  omnivor


3.  Haiwan yang makan daging dan tumbuhan dikenali sebagai 
     ________________ .

     A.  herbivor
     B.  karnivor
     C.  omnivor

4.  ________________ makan daging, ________________ makan 
     cacing dan bijirin.
     
     A.  Singa ...... ayam
     B.  Tikus ...... kucing
     C.  Kura-kura ...... lembu

5.  Haiwan akan ________________ jika tidak minum air.

     A.  sihat
     B.  hidup
     C.  mati

6.  Lebah yang dikurung dalam tin bertutup akan
     ________________ kerana ________________ .

    A.  hidup ...... ada
    B.  mati ...... tiada
    C.  hidup ...... tiada

7.  Di manakah tempat kelawar dan beruang berlindung?

     A.  Gua
     B.  Celah batu
     C.  Sarang burung

8.  Haiwan memerlukan ________________ untuk melindungi diri
     daripada ancaman musuh, membiak dan menjaga keturunan?

     A.  air
     B.  makana
     C.  tempat perlindungan

Jawapan:

1.  B         
2.  A         
3.  C         
4.  A         
5.  C
6.  B
7.  A
8.  C     

1 comment:

WEI KHEH said...

Latihan cikgu sesuai untuk murid-murid.